Đăng ký bản quyền Website là thủ tục hành chính được bởi chủ sở hữu Website thực hiện. Người này sẽ nộp các giấy tờ, hồ sơ pháp lý tới cơ quan chức năng để chứng nhận quyền sở hữu đối với giao diện hoặc mã nguồn để tránh sự mọi sự xâm phạm từ các cá nhân tổ chức khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 

Vì sao nên đăng ký bản quyền Website

 

1. Vì sao nên đăng ký bản quyền Website

Đây không phải là một thủ tục bắt buộc, bạn có thể đăng ký hoặc không. Nhưng khi nhìn vào những lợi ích dưới đây, doanh nghiệp hoặc cá nhân bạn nên cân nhắc để được đảm bảo quyền lợi và được các cơ quan có thẩm quyền bảo hộ:

 • Ngăn chặn các hành vi trái pháp luật như: sao chép, đánh cắp dữ liệu, sử dụng Website với mục đích xấu.

 • Như một sự chứng nhận nỗ lực làm việc, tinh thần sáng tạo và nội dung độc quyền của đơn vị sở hữu Website.

 • Tuyên bố, khẳng định chủ quyền sở hữu website. Nếu cá nhân, tổ chức bên ngoài doanh nghiệp muốn sử dụng website cần phải có sự cho phép và đồng ý của chủ sở hữu.

 • Bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu website trong trường hợp xảy ra tranh chấp giành quyền sở hữu giữa các bên.

 • Giấy đăng ký bản quyền trang web được công nhận là một tài sản và có thể sử dụng để góp vốn hoặc chuyển nhượng.

 

2. Hình thức đăng ký

Về hình thức tác phẩm có thể bảo hộ, website được chia thành 02 loại là giao diện của website và code tạo ra website. Tương ứng với điều đó có hai cách để đăng ký bản quyền website, đó là:

 • Đăng ký bảo hộ bản quyền cho giao diện website dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.
 • Đăng ký bảo hộ bản quyền cho code website dưới hình thức chương trình máy tính.

Bạn có thể chọn một trong hai hình thức nêu trên để đăng ký bản quyền. Tuy nhiên, nếu muốn yên tâm bạn có thể tiến hành đăng ký cả 02 hình thức.

 

3. Thành phần hồ sơ

 3.1. Thành phần hồ sơ đăng ký giao diện website

 • 02 bản in giao diện website trên giấy A4;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (quyết định giao việc hoặc hợp đồng thiết kế, tài liệu chứng minh nếu người nộp đơn là người thụ hưởng theo thừa kế, chuyển giao, kế thừa,…);
 • 01 Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh (nếu chủ sở hữu là tổ chức);
 • Giấy chuyển nhượng từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác;
 • Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả / các tác giả; địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả/ các đồng tác giả, tổ chức, công ty;
 • Bản sao Chứng minh nhân dân của tác giả / các đồng tác giả (có công chứng);
 • Giấy cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình thiết kế giao diện và có chữ ký xác nhận của tác giả;
 • Bản gốc giấy ủy quyền việc đăng ký bản quyền giao diện website (nếu người nộp đơn là người được ủy quyền);

 

Thành phần hồ sơ đăng ký giao diện website

 

3.2.  Thành phần hồ sơ đăng ký code website

 • 02 bản in code website trên giấy A4;
 • 02 đĩa CD có nội dung code;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (quyết định giao việc hoặc hợp đồng thiết kế, tài liệu chứng minh nếu người nộp đơn là người thụ hưởng theo thừa kế, chuyển giao, kế thừa,…);
 • 01 Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh (nếu chủ sở hữu là tổ chức);
 • Giấy chuyển nhượng từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác;
 • Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/ các tác giả; địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả/ các đồng tác giả, tổ chức, công ty;
 • Bản sao Chứng minh nhân dân của tác giả/ các đồng tác giả (có công chứng);
 • Giấy cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình sáng tạo chương trình máy tính và có chữ ký xác nhận của tác giả;
 • Bản gốc giấy ủy quyền việc đăng ký bản quyền code website (nếu người nộp đơn là người được ủy quyền).

 

Thành phần hồ sơ đăng ký code website

 

4. Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền website là Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Tác giả hoặc chủ sở hữu có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại một trong 3 địa chỉ sau:

- Trụ sở Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

- Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3; TP. HCM

- Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Sau khi xem xét đối chiếu, nếu thấy hợp lệ Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả” cho người nộp hồ sơ.

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận là 400.000 VND đối với giao diện Website.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận là 600.000 VND đối với code Website